ALJ © 2013 • PRIVACY POLICY

Privacy Policy

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website ressorterend onder www.dakwerken-alj.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door ALJ Dakwerken. De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ALJ Dakwerken of derden. Gegevens van deze website mogen gebruikt en gekopieerd worden voor persoonlijk gebruik, maar niet gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toelating van ALJ Dakwerken.

 

U verbindt zich ondermeer ertoe:

 

- De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;

 

- Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of op een andere manier minder efficiënt wordt gemaakt;

 

- De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig verkregen materiaal, of van materiaal dat op enigerlei wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);

 

- De website niet te gebruiken op een wijze waarop er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals ondermeer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;

 

- De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming van ALJ Dakwerken te verkrijgen.

 

Persoonsgegevens

 

ALJ Dakwerken verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Door het invullen en versturen van een contactformulier of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker ALJ Dakwerken de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van ALJ Dakwerken met het oog op klantenbeheer en 'direct mail' per e-mail, fax en/of post. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor 'direct marketing'-doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@dakwerken-alj.be.

 

Tijdens een bezoek aan de site zouden automatisch tijdelijke bestanden, zogenaamde 'cookies', op de harde schijf van de bezoeker kunnen geplaatst worden. Deze gegevens kunnen ons helpen de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

 

Informatie op de website

 

De informatie, software, producten en diensten die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. ALJ Dakwerken staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. ALJ Dakwerken is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de site zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. ALJ Dakwerken behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

 

Links naar andere websites

 

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. ALJ Dakwerken heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is hier in geen geval aansprakelijk voor. Het plaatsen van links door ALJ Dakwerken houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

 

Links naar de website van ALJ Dakwerken

 

Het aanleggen van hyperlinks naar de website van ALJ Dakwerken (via www.dakwerken-alj.be) is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. 'Deep-linking' is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALJ Dakwerken. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door 'in-line linking', 'framing' of op enige andere manier) is eveneens verboden.

 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

 

Op deze website is de Belgische wetgeving van toepassing. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

 

 

 

E-mail: info@dakwerken-alj.be